Nha khoa thẩm mỹ Châu Á

Chi tiết »

Nha khoa thẩm mỹ Châu Á

Chi tiết »

 

Bác sĩ nha khoa

123

123

Cùng học và nhận bằng từ trường đại học nổi tiếng MELBOURNE – AUSTRALIA

implant viet nam

Cùng học và nhận bằng từ trường đại học nổi tiếng MELBOURNE – AUSTRALIA

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ITI ĐÔNG NAM Á T11/2105

Course AGENDA lịch trình khóa học Đại Học HARVARD – USA

Thời gian khóa hoc : 5 Ngày 24-29/08/2015

Địa điểm : Harvard School of Dental Medicine và ICIT

Title: Maximizing Patient Treatment Outcomes and Ensuring Sustained Practice Growth Through Comprehensive Treatment Planning and Use of Innovative Therapies.

Hội Thảo Implant Nha Khoa Toàn Cầu DENTIS – Cộng Hòa Séc 10-2014

Hội Thảo Implant Nha Khoa Toàn Cầu DENTIS – Cộng Hòa Séc 10-2014

About the Academy of Osseointegration

About the Academy of Osseointegration

The Academy of Osseointegration is a multi-disciplinary, international dental implant organization that exists to bring together individuals of different backgrounds in order to share experience and knowledge regarding dental implants. Academy members share the common goal  of moving the field of osseointergated implants forward through clinical and evidence-based research and education.

Quản lý sóng hàm teo đét thứ 7, ngày 09.08.2014

Quản lý sóng hàm teo đét thứ 7, ngày 09.08.2014

Chương trình khoa học:

1st NEOBIOTECH ASIA SYMPOSIUM August 27, 2014

August 27, 2014 Newworld SAIGON Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam

Knowledge is key

Nha khoa thẩm mỹ Châu Á – Bác sĩ Bùi Cúc

BIOHORIZOIS GLOBAL SYMPOSIUM 2015

BIOHORIZOIS GLOBAL SYMPOSIUM 2015